Degustace

V červnu 2015 jsme se, společně několika kolegy, jmenovitě s p. Stanislavem Rudolfským, Ing. Ivetou Steinerovou, Doc. JUDr. Petrem Hůrkou a Ing. Vojtěchem Masaříkem rozhodli napravit skutečnost, že v naší zemi chyběla společnost (sdružení), které by sjednocovalo odborníky na hodnocení vína - nestranné soudce vína, kteří objektivně hodnotí jeho kvalitu a jejichž úsudek má být pro laiky i odbornou veřejnost směrodatným vodítkem.

Založili jsme tedy spolek, nazvaný Česká asociace degustátorů, jehož účelem je kromě profesního sdružování a vzdělávání i cíl přispívat ke kvalitě soutěží vín v ČR a tím zlepšovat povědomí veřejnosti o vínu jakožto kulturním fenoménu.

Bližší informace o ČAD naleznete na stránkách www.degustátori.cz.