Pohledávky

  • odkup a prodej pohledávek
  • správa firemního portfolia pohledávek a závazků
  • zápočty vzájemných závazků
  • oddlužení metodou cíleného odkupu pohledávek