Likvidace společností

  • likvidace bonitních společností včetně vypořádání likvidačního zůstatku
  • likvidace předlužených společností